1. Přejděte na stránku Moje děti v menu.
  2. Zobrazí se stránka se seznamem registrovaných dětí.
  3. V seznamu klikněte na ikonu .
    n20
  4. Dostanete se na stránku, kde můžete upravovat údaje o dítěti a jeho zákonných zástupcích.
  5. Kliknutím na tlačítko Uložit aktualizujete údaje o dítěti. Aktualizované údaje se projeví ve žádosti o přijetí.

n21