Základní škola Zlín, Křiby 4788, příspěvková organizace

E-mail školyzskriby@zskriby.cz
Webová stránkawww.zskriby.cz
Telefon577 142 075
AdresaKřiby 4788, 760 05 Zlín
Ředitel/kaMgr. Zdeněk Mikoška

Informace
 

Škola vyučuje podle ŠVP ZV „Duhová škola“. Vytváříme příjemné klima pro všechny – pro děti i dospělé. Škola patří do sítě škol přidružených UNESCO a škol podporujících zdraví. Výuka anglického jazyka již od 1. ročníku. Pohybově nadané děti jsou zařazovány od 6. ročníku do tříd s rozšířenou výukou tělesné výchovy se zaměřením na házenou (přípravka od 1. roč.). Učebny jsou z velké části vybaveny moderní technikou (virtuální prohlídka na www stránkách). Je kladen důraz na využívání volného času – nabídka velkého počtu zájmových kroužků pro děti. Pestrost akcí školní družiny.

Spádový obvod školy 

Bojínková, Česká, Jílková, Kocanda, Křiby, Lipnicová, Mezihoří, Mokrá I až V, Moravská, Na Valech, Nad Dolinou, Novopasecká, Ocúnová, Okružní (v úseku od křižovatky s ulicí Středová k ulici Mezilesí), Ovsíková, Pasecká, Pasecký žleb, Plesníkova, Pod Kocandou, Pod Křiby, Podlesí I-V, Psárková, Slezská, SNP, U Kaple, Valachův žleb, Valy I-III, Vejvanovská, Voženílkova, Zelinova.