Základní škola Komenského I, Zlín, Havlíčkovo nábř. 3114, příspěvková organizace

E-mail školyinfo@zskom1.cz
Webová stránkawww.zskom1.cz
Telefon577 044 711
AdresaHavlíčkovo nábř. 3114, 761 75 Zlín
Ředitel/kaMgr. Ilona Garguláková

Informace
 

Naše škola je zaměřená na činnostní a projektovou výuku, podporuje motivaci a aktivitu dětí. K výuce využíváme interaktivní tabule, dataprojektory a PC. Od první třídy nabízíme volitelné předměty výtvarné činnosti (rozšířená výuka výtvarné výchovy) a dramatická výchova. Od první třídy je povinná výuka anglického jazyka, součástí výuky hudební výchovy je v 1. – 3. ročníku hra na flétnu. Povinnými předměty ve škole jsou rovněž informatika a etika. Matematika je vyučována podle koncepce prof. Hejného, český jazyk genetickou metodou. Na 1. i 2. stupni školy se pravidelně učí podle Daltonského plánu. Vedle běžných tříd nabízíme v 1. – 5. ročníku výuku s prvky pedagogiky Marie Montessori vedoucí žáky k respektu, zodpovědnosti a samostatnosti. Připravujeme široký výběr kroužků (jazykové, výtvarné, keramické, sportovní, hudební, dramatické, dyslektické, ekologické aj.), školy v přírodě, vícedenní zážitkové programy, zahraniční výukové a poznávací pobyty, dny otevřených dveří. Ve škole sídlí výtvarný obor ZUŠ a Hudební škola Yamaha.

Spádový obvod školy 

2. května (v úseku od křižovatky s ulicí Sokolská po křižovatku s ulicí Padělky IX), Benešovo nábřeží, Čepkovská, Fügnerovo nábřeží (v úseku od křižovatky s ulicemi Dlouhá a Sokolská po křižovatku s ulicí Kúty, a dále pouze dům č. p. 2506), Hornomlýnská, Kúty, Lešetín I-II, Lešetín IV-VI, Na Výsluní (s výjimkou domů č. p. 4409 a 4410), Padělky I-IX, Pod Nivami (v úseku od křižovatky s ulicí Zátiší západním směrem), Pod Stráněmi, Podvesná IV a V, Smetanova, Sokolská (jižní strana v úseku od křižovatky s ulicemi Fügnerovo nábřeží a Tyršovo nábřeží po křižovatku s ulicí Padělky II, a dále jižní strana v úseku od křižovatky s ulicí Padělky V po křižovatku s ulicí Burešov), Tyršovo nábřeží, U Náhonu, U Splavu, Vývoz, Zátiší.