Základní škola Komenského II, Zlín, Havlíčkovo nábř. 2567, příspěvková organizace

E-mail školyalex@zskom2.cz
Webová stránkawww.zskom2.cz
Telefon577 210 076
AdresaHavlíčkovo nábř. 2567, 761 63 Zlín
Ředitel/kaMgr. Milan Alex

Informace
 

  • v září 2017 otevřeme 3 první třídy ( běžné třídy bez zaměření) po 25 žácích.
  • až od 4. ročníku bude jedna ze tříd mít sportovní zaměření na fotbal a aerobik, do které budou zařazeni vybraní žáci se zájmem o tyto sporty.
  • používáme moderní a efektivní metody výuky např. matematiku podle Hejného, čtení genetickou metodou, prvky činnostního učení.
  • třídy na 1. stupni mají interaktivní tabule.
  • velký výběr kroužků navazující na školní výuku (angličtina od 1. třídy, fotbal, keramika, dramatický kroužek, hra na flétnu, přírodovědný kroužek, logopedie, dyslektický kroužek). Tyto kroužky vedou převážně učitelky 1. stupně a probíhají v době provozu školní družiny.
  • spolupracujeme také s organizacemi jako  Astra, taneční klub Fortuna, hudební škola Yamaha, angličtina Kassawatová, taneční klub Rytmus Zlín.
  • provoz školní družiny v 6 odděleních je od 6.00 hod do 17.00 hod.
  • do školní družiny mohou chodit žáci  1 . – 3 tříd., bližší informace o programu družiny zde
  • pořádáme společné akce nejen pro žáky, ale také i pro jejich rodiče (Jablíčková kavárna, podzimní odpoledne, sportovní odpoledne aj....)
  • dobrá dopravní dostupnost - trolejbus č. 8, 9, 2 - zastávka Padělky IX, autobus č. 33, 38 - zastávka Podvesná VI

Spádový obvod školy 

2. května (pouze č. p. 1506 a 2728), Beckovská, Burešov (mimo dům č. p. 4884), Dr. Kolaříka, Havlíčkovo nábřeží, Horní Vršava IV–VIII, Jižní Vršava, Mezilesí, Nivy I-IV, Partyzánská, Pod Nivami (v úseku od křižovatky s ulicí Zátiší východním směrem), Severní Vršava, Sokolská (severní strana v úseku od křižovatky s ulicemi Fügnerovo nábřeží a Tyršovo nábřeží po křižovatku s ulicí Partyzánská, a dále jižní strana pouze domy č. p. 3911-3914 a 3921-3924), Střední Vršava, Ševcovská, Štákovy Paseky, Vršava, Vršava I–III, Vršavská, Vršek, Zálešná I-XII, Žlebová.