Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně, Česká 4787

E-mail školyczs@czszlin.cz
Webová stránkaczszlin.cz
Telefon577 011 686
AdresaČeská 4787, 760 05 Zlín
Ředitel/kaPhDr. Jana Langerová

Informace
 

Vítejte na stránce Církevní základní školy a mateřské školy ve Zlíně. Církevní základní škola ve Zlíně působí ve městě od roku 1994. V září  2011 se její součástí stala  Církevní mateřská škola. Díky této skutečnosti mohou děti z CMŠ plynule navázat v rámci jedné budovy na základní vzdělávání v CZŠ.

Škola nabízí žákům vzdělávání podle ŠVP „Škola na cestu životem“. Rozšiřujícím motivem vzdělávání ve škole je žité křesťanství napříč denominacemi. Společně prožíváme Liturgický rok v důstojné atmosféře, která přísluší danému období. Součástí učebního plánu je mj. také hodina náboženské výchovy týdně a školní mše svaté. Pastoračně se školou spolupracují obě zlínské farnosti: otcové Salesiáni z Jižních Svahů a také otcové z farnosti svatých Filipa a Jakuba.

Menší počet žáků v nižších ročnících na I. stupni dává prostor pedagogům, aby se žákům mohli věnovat více individuálně. Škola se snaží vytvářet dobré podmínky též pro inkluzivní vzdělávání. Na druhé straně vzděláváme ve škole též mimořádně nadané žáky, za něž hovoří vynikající výsledky ve SCIO testech. Těší nás, že žáci z naší školy jsou úspěšní též při přijímacích zkouškách na střední školy.

Ve škole budujeme nově poradenské zařízení. Od ledna 2017 ve škole pracuje školní psycholog, který úzce spolupracuje s výchovným poradcem a vyučujícími. Z technického zázemí lze dále zmínit, že žáci se stravují ve školní jídelně a využívají též možnosti objednávání školních svačin. Po vyučování  mohou žáci navštěvovat školní družinu, od 4. ročníku do 9. ročníku školní klub a v jejich rámci zájmové kroužky. Aktivní a radostná je školní scholička pro žáky od přípravné třídy po druháky. Od 3. ročníku do 9. ročníku zpívají žáci ve školní schole, talenty objevujeme též v dramatickém kroužku na I. stupni, oblíbený je kurz keramiky, dlouhou tradici má kroužek florbalu, nově přibyl také fotbal. V naší škole si oblibu získal též taneční kroužek, který své premiérové vystoupení s klasickou Polonézou měl na školním plese v TK Fortuna v lednu 2017. Přehled zájmových kroužků v naší škole je  na školním webu v sekci školní družina.