Co potřebuji k zápisu?

  • rodný list dítěte
  • platný občanský průkaz zákonného zástupce
  • žádost o přijetí podepsanou zákonnými zástupci

V době od 01.03.2023 do 02.04.2023 se mohou zákonní zástupci na www.zapisdozszlin.cz zaregistrovat a vytvořit elektronický profil svého dítěte. Následně si zde vyberou zvolenou základní školu a vygenerují žádost o přijetí, kterou lze vytisknout a podepsat. Pokud nemají zákonní zástupci možnost tisku vygenerované žádosti nebo nemají možnost elektronické registrace na www.zapisdozszlin.cz, bude jim žádost vytištěna nebo s nimi provedena registrace s tiskem žádosti přímo u zápisu v ZŠ. Podáním vytištěné a podepsané žádosti o přijetí zákonným zástupcem v příslušné ZŠ v den zápisu 04.04.2023 se zahájí přijímací řízení.