Základní škola Zlín, tř. Svobody 868, příspěvková organizace

E-mail školyzsmalsvob@zsmalenovice.cz
Webová stránkawww.zsmalenovice.cz
Telefon577 104 411
Adresatř. Svobody 868, 763 02 Zlín - Malenovice
Ředitel/kaPaedDr. Zdeňka Jančíková, Ph.D.

Informace
 

ZŠ na Tř. Svobody v Malenovicích vzdělává žáky v programech:

  • základní škola (všeobecné zaměření)
  • třídy s rozšířenou hudební výchovou (RvHV- od r. 1990)
  • třída s rozšířenou výukou anglického jazyka a matematiky

V hudebních třídách pracují dětské pěvecké sbory, které absolvují koncerty, vystoupení na festivalech, natáčení CD aj. Kvalifikovaný pedag. sbor, estetické prostředí a vybavení školy umožňuje moderní výuku (interaktivní tabule, počítače, dataprojektory, vybavení k experimentům a badatelským úlohám).

Nabízíme volitelné předměty, jako jsou sborový zpěv, zajímavá matematika, rozšířená informatika aj. Od 1. ročníku je do výuky zařazen anglický jazyk, později němčina, nebo ruština dle volby žáků.

V hodinách je kladen důraz na individuální přístup ke každému dítěti. Pedagogové spolupracují i se se speciální pedagožkou a školní psycholožkou, jejichž služby využívají i žáci (kroužky Kecálek, Neposeda, nácvik sociálních dovedností, individuální konzultace) a rodiče žáků. Ve výuce jsou zařazovány metody osobnostně sociálního rozvoje, vč. adaptačních pobytů, spaní ve škole, jazykový pobyt (Velká Británie), lyžařský výcvik, školy v přírodě aj.

Od 6:30 do 16:30 je pro děti k dispozici školní družina, což umožňuje účast žáků v ZUŠ, která sídlí v budově školy a má na výběr ze široké škály zájmových kroužků.

Rodiče objednávají stravu pro dítě přes internet, kde si vyberou ze dvou jídel a mají možnost si objednat i denně čerstvé svačinky.

Škola se nachází v pěkném prostředí, je obklopena zelení a je částečně bezbariérová.

Spádový obvod školy 

Fügnerova, Husova, Chelčického, Milíčova, Mlýnská, třída Svobody, třída 3. května (v úseku od křižovatky s ulicí Husova po křižovatku s ulicí Zahradní), Tyršova, U Sídliště, Zahradní.