Zásady ochrany osobních údajů

Statutární město Zlín jako správce zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Účelem zpracování osobních údajů je zajištění zápisu do základních škol. Zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti a pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Osobní údaje dle kategorií subjektů údajů v rozsahu:

žadatel (dítě):

 1. jméno a příjmení,
 2. datum narození,
 3. pohlaví (nepovinné)
 4. adresa trvalého pobytu,

zákonný zástupce:

 1. jméno a příjmení,
 2. datum narození,
 3. adresa trvalého pobytu
 4. adresa pro doručování dokumentů – pouze u společného zmocněnce
 5. datová schránka – pouze u společného zmocněnce (nepovinné)

u žádosti:

 1. telefon – slouží ke komunikaci školy s Vámi (nepovinné)
 2. e-mail – slouží ke komunikaci školy s Vámi (nepovinné)
 3. priorita – nepovinné

uživatel registrovaný v informačním systému:

 1. uživatelské jméno
 2. e-mail – na tuto e-mailovou schránku je zasílána zpráva s aktivačním odkazem uživatelského účtu

jsou využity za účelem registrace v informačním systému, pro vygenerování žádosti o přijetí nebo žádosti o odklad a k zahájení přijímacího řízení k základnímu vzdělávání.

Provozovatelem informačního systému k zápisu do základních škol (na webové adrese https://zapisdozszlin.cz ) je statutární město Zlín.

Příjemcem osobních údajů žadatelů (dětí) a zákonných zástupců jsou školy:

 • Základní škola Emila Zátopka Zlín, Univerzitní 2701, příspěvková organizace
 • Základní škola Zlín, Slovenská 3076, příspěvková organizace
 • Základní škola Zlín, Komenského I, Zlín, Havlíčkovo nábřeží 3114, příspěvková organizace
 • Základní škola Zlín, Komenského II, Zlín, Havlíčkovo nábřeží 2567, příspěvková organizace
 • Základní škola Zlín, Kvítková 4338, příspěvková organizace
 • Základní škola Zlín, Komenského 78, příspěvková organizace
 • Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace
 • Základní škola Zlín, Dřevnická 1790, příspěvková organizace
 • Základní škola Zlín, tř. Svobody 868, příspěvková organizace
 • Základní škola Zlín, Mikoláše Alše 558, příspěvková organizace
 • Základní škola Zlín, Nová cesta 268, příspěvková organizace
 • Základní škola Zlín, Okružní 4685, příspěvková organizace
 • Základní škola Zlín, Křiby 4788, příspěvková organizace
 • Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně
 • JINOTAJ, mateřská a základní škola Zlín, s.r.o.
 • ORBIS, Mateřská škola, Základní škola, Střední škola, s.r.o.
 • DOBRÁ Montessori základní škola a mateřská s.r.o.

V případě údajů týkajících se Církevní základní školy a mateřské školy ve Zlíně je statutární město Zlín zpracovatelem osobních údajů.

Kdo pracuje s údaji, které nám poskytnete?

Údaje, které nám poskytnete, spravuje administrátor webu, správce webového serveru a pracovníci základních škol.

Jak dlouho uchováváme vaše údaje?

Pro uživatele, kteří se registrují na tomto webu (pokud mají tuto možnost), ukládáme také osobní údaje, které uvádějí ve svém uživatelském profilu. Všichni uživatelé mohou kdykoliv vidět, upravovat nebo smazat své osobní údaje (s výjimkou toho, že nemohou změnit své uživatelské jméno). Administrátoři webu mohou také tyto informace zobrazit a upravovat.

Data, která nám poskytnete za účelem správy žádostí o přijetí, uchováváme pouze po dobu přijímacího řízení v daném roce. Veškerá poskytnutá data i uživatelské účty budou smazány nejpozději k 1.9.2024.

Jaká máte práva?

Pokud máte na tomto webu účet, můžete požádat o obdržení souboru s exportem osobních údajů, které o vás uchováváme, včetně všech údajů, které jste nám poskytli. Můžete také požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.

Požádat o soubor s exportem osobních údajů nebo o odstranění osobních údajů můžete na adrese info@zapisdozszlin.cz

Kam posíláme vaše data?

Vaše data neposíláme nikam! Jsou poskytnuta pouze pracovníkům základních škol, kteří spravují Vaše žádosti o přijetí, v případě základních škol i žádosti o odklad. Data jsou uložena na webových serverech statutárního města Zlína.

Kontakty na pověřence

Kontakty na pověřence pro ochranu osobních údajů, práva a povinnosti správce a subjektů osobních údajů a další informace ke zpracování osobních údajů jsou uvedeny na www.zlin.eu/gdpr.

Cookies

Cookies v HTTP protokolu označuje malé množství dat, které vytvoří webový server, pošle Vašemu prohlížeči, který je následně uloží na počítači uživatele. Při každé další návštěvě téhož serveru pak prohlížeč tato data posílá zpět serveru. Cookies běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů, ukládají se do nich uživatelské předvolby jako je například preference jazyka, košík v e-shopu apod. Cookies využívá pro svou činnost naprostá většina webových stránek.

K čemu cookies používáme

Na našem webu používáme tyto cookies:

Technické – první strany, krátkodobé, zajišťují základní funkce stránek
Do cookies nikdy neumisťujeme citlivá nebo osobní data, neslouží k osobní identifikaci uživatele.

Jak lze upravit využívání cookies

Své preference můžete nastavit v cookies liště, která se objeví ihned po načtení webu. Cookies soubory můžete také ve svém prohlížeči vymazat, zpravidla v Historii navštívených stránek, nebo můžete ukládání cookies blokovat. V tomto případě je pak funkcionalita stránek omezena. Více informací o blokování ukládání cookies naleznete na stránkách poskytovatele Vašeho prohlížeče. Další informace o cookies a jejich využití najdete na stránkách AboutCookies.org.

Cookies webu