Informace k zápisu

Desatero pro rodiče

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku (převzato ze stránek MŠMT ČR) nabízí zákonným zástupcům dětí v přehledné podobě základní informace o tom, co by mělo jejich dítě zvládnout před vstupem do základní školy. Jsou zde zachyceny jak výchovné, tak vzdělávací předpoklady. Je třeba mít ale na zřeteli, že zrání dítěte je nerovnoměrné, že každé dítě nemusí všech parametrů dosáhnout, ale může se k nim přiblížit.