Vítejte na portále, který je určen k přehledu a informování o průběhu přijímání dětí ke vzdělávání v základních školách ve Zlíně.

Prostřednictvím tohoto portálu mohou zákonní zástupci online registrovat své děti do příslušných základních škol (dále jen ZŠ).

 

Věnujte prosím pozornost novým informacím k průběhu zápisu dětí do 1. tříd základních škol!

Nové informace naleznete na stránkách města Zlín nebo taktéž zde na webu na stránce Opatření k zápisům do ZŠ v souvislosti s COVID-19.

Informace k zápisu dětí do 1. tříd základních škol ve Zlíně pro školní rok 2021/2022 – pátek 09.04.2021

REGISTRACE dítěte na www.zapisdozszlin.cz od 22.03.2021 do 08.04.2021

Postup:

 • Vytvořte si uživatelský účet (zákonného zástupce)
 • Po přihlášení do uživatelského účtu vytvořte elektronický profil Vašeho dítěte – vyplňte a uložte všechny údaje o dítěti
 • Vyberte ZŠ a „zaregistrujte“, tj. předejte profil Vašeho dítěte do vybrané ZŠ
 • Pokud vybraná ZŠ nabízí funkci rezervace termínu zápisu, můžete si zarezervovat Vámi vybraný čas zápisu dne 09.04.2021.
 • Vytiskněte si žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání na vybranou ZŠ (dále jen žádost) nejlépe oboustranně na jeden list. Žádost o přijetí obsahuje jedinečné identifikační číslo Vašeho dítěte (ID) a registrační číslo vybrané ZŠ (Reg. č.).
 • Pokud nemají zákonní zástupci možnost tisku vygenerované žádosti bude jim žádost vytištěna přímo u zápisu v ZŠ.
 • V případě „registrace“ dítěte do jiné ZŠ musíte výběr ZŠ a „registraci“ (předání profilu) do ZŠ opakovat včetně tisku žádosti. Každá ZŠ má jiné registrační číslo žádosti!
 • V případě oprav údajů o zákonných zástupcích nebo dítěti ve Vašem uživatelském účtu si znovu vygenerujte a vytiskněte žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání na vybranou ZŠ!
 • POZOR! Online registrace je pouze jedním z kroků přijímacího řízení. Bez osobního nebo bezkontaktního předání podepsané žádosti do příslušné ZŠ nebude přijímací řízení zahájeno!

PŘÍJEM VYPLNĚNÝCH ŽÁDOSTÍ – pátek 09.04.2021 od 13:00 do 18:00 hod. (ZŠ Zlín, Kvítková 4338 od 08:00 do 17:00 hod.)

 • Vyplněnou (vytištěnou) a podepsanou žádost o přijetí odevzdají zákonní zástupci osobně ve vybrané ZŠ, ve které dítě zaregistrovali v době zápisu v pátek 09.04.2021 od 13:00 do 18:00 hod. (ZŠ Zlín, Kvítková 4338 od 8:00 do 17:00 hod.).
 • Pokud nemají zákonní zástupci možnost tisku vygenerované žádosti nebo nemají možnost elektronické registrace, bude jim žádost vytištěna nebo s nimi provedena registrace s tiskem žádosti přímo u zápisu v ZŠ.
 • Po odevzdání žádosti o přijetí proběhne v ZŠ „vlastní“ zápis s dítětem. Zákonní zástupci budou seznámeni s dalším postupem v přijímacím řízení.
 • Věnujte pozornost novým informacím – Opatření k zápisům do ZŠ v souvislosti s COVID-19

ROZHODOVÁNÍ

 • Podáním vyplněné žádosti o přijetí zákonným zástupcem v příslušné ZŠ 09.04.2021 se zahájí přijímací řízení, tj. správní řízení ve věci podané žádosti – rozhodování.
 • Ředitelé jednotlivých ZŠ rozhodnou podle postupu ZŠ při přijímání dětí do 1. ročníku o přijetí či nepřijetí dítěte.
 • Postup ZŠ při přijímání je jednotný pro všechny ZŠ a je uveden v žádosti o přijetí. Tato fáze může trvat až 30 dnů od podání žádosti.
 • Během doby od podání žádosti do vydání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí mají zákonní zástupci možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Termín stanoví ředitel/ka školy při zápisu.

ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ

 • Po ukončení rozhodování budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení.
 • Každá ZŠ zveřejní v souladu se školským zákonem seznam registračních čísel žadatelů (dětí), které přijala na základě podané žádosti o přijetí, a to na veřejně přístupném místě v ZŠ a na webových stránkách školy.
 • Žadatelé (děti), jejichž registrační číslo, přidělené příslušnou ZŠ, nebude na zveřejněném seznamu, nebyli v této ZŠ přijati a zákonným zástupcům bude písemně doručeno rozhodnutí o nepřijetí.
 • Na internetovém portále bude zveřejněn statistický přehled výsledků přijímacího řízení všech ZŠ.

UPOZORNĚNÍ: Pro správný chod stránek a registraci je potřeba mít zapnutý javascript a povoleny cookies. Pokud vám nepřijde potvrzení registrace při zakládání uživatelského účtu, je to nejspíš tím, že jste zadali chybnou e-mailovou adresu. Pro dokončení registrace je třeba odkliknout odkaz v potvrzovacím e-mailu. Toto stačí udělat jen jednou! Další přihlášení do systému provádějte kliknutím na nabídku Přihlášení nahoře v menu. Pokud se vám stránky zdají nepřehledné, doporučujeme navštívit NÁPOVĚDU, kde jsou postupy jak pracovat. Prosíme uživatele, kteří čekají na aktivační e-mail, aby si zkontrolovali příchozí poštu v e-mailové schránce. Pokud e-mail nenaleznou v příchozí poště, je možné, že jej e-mailový klient zařadil mezi spam.