Detail školy

Základní škola Zlín, tř. Svobody 868, příspěvková organizace

Titul fakultní škola byl udělen Univerzitou Tomáše Bati 11. základní škole v Malenovicích. Vzdělávání na této škole probíhá podle vzdělávacího programu, zaměřeného na potřeby současné moderní doby. Výuka na počítači a s digitálními technologiemi, psaní všemi deseti na klávesnici, anglický jazyk od 1. třídy, druhý jazyk němčina, ruština, práce s informačními zdroji, logika, programování aj.

Pořádáme aktivity s důrazem na přátelské soužití a spolupráci žáků, např. zotavovací a jazykové pobyty, školy v přírodě, adaptační pobyty, lyžařské a turistické kurzy atd. V některých třídách probíhá projektová výuka. Pedagogové učí klasickými i moderními metodami.

Osobnosti žáků kultivuje estetické a bohatě vybavené prostředí. Informační centrum, relaxační prostory, hudebna, počítačová pracovna aj. Využíváme velkou tělocvičnu, rozlehlou zahradu a nově vybudovaná modernizovaná sportoviště. Kromě obědů (výběr 2 jídla) poskytujeme i svačiny.

Po vyučování je k dispozici široká nabídka rozmanitých kroužků, vč. řady sportovních. Celostátních úspěchů dosahuje tradičně škola v šachových a hudebních soutěžích, v logické olympiádě, psaní na klávesnici aj. Hudebně nadaným žákům poskytujeme rozšířenou hudební výchovu. Hudební průpravu a zpěv ve sborech vhodně doplňuje Základní umělecká škola, která sídlí v budově školy.

Od roku 2007 umožňujeme nadaným a bystrým dětem speciální vzdělávání (ERIN) rozvíjející jejich nadání. Od roku 2016 jsou tyto třídy nazývány třídy s rozšířenou výukou anglického jazyka a matematiky, do kterých jsou vybírání i děti šikovné a bystré.V menších kolektivech (maximálně 15) vyučují vyškolení učitelé. Je podporován individuální přístup a jsou rozvíjeny silné stránky dítěte. Ve škole působí školní psycholog a speciální pedagog.  Škola je částečně bezbariérová

Kontakt

Adresa: třída Svobody 868, Malenovice, 763 02 Zlín

E-mail: zsmalsvob@zsmalenovice.cz

Telefon: 577 104 411

ID datové schránky: ia4muq4

Web: www.zsmalenovice.edupage.org

Ředitel/ka

PaedDr. Zdeňka Jančíková, Ph.D.

Školské obvody

1. máje, B. Smetany, Fügnerova, Hřebíčkova, Husova, Chelčického, Kopaniny, Kopce, Lidická, Milíčova, Mlýnská, Na Větrově, Polní I, Sokolovská, Svárovec, třída 3. května (v úseku od křižovatky s ulicí Husova po křižovatku s ulicí Zahradní), třída Svobody, Tyršova, U Sídliště, V Úvozu, Zabrání, Zahradní.