Základní škola Zlín, tř. Svobody 868, příspěvková organizace

E-mail školyzsmalsvob@zsmalenovice.cz
Webová stránkawww.zsmalenovice.edupage.org
Telefon577 104 411
Adresatřída Svobody 868, Malenovice, 763 02 Zlín
Ředitel/kaPaedDr. Zdeňka Jančíková, Ph.D.
Informace

Titul fakultní škola byl udělen Univerzitou Tomáše Bati 11. základní škole v Malenovicích. Vzdělávání na této škole probíhá podle vzdělávacího programu, zaměřeného na potřeby současné moderní doby. Výuka na počítači a s digitálními technologiemi, psaní všemi deseti na klávesnici, anglický jazyk od 1. třídy, druhý jazyk němčina, ruština, práce s informačními zdroji, logika, programování aj.

Pořádáme aktivity s důrazem na přátelské soužití a spolupráci žáků, např. zotavovací a jazykové pobyty, školy v přírodě, adaptační pobyty, lyžařské a turistické kurzy atd. V některých třídách probíhá projektová výuka. Pedagogové učí klasickými i moderními metodami.

Osobnosti žáků kultivuje estetické a bohatě vybavené prostředí. Informační centrum, relaxační prostory, hudebna, počítačová pracovna aj. Využíváme velkou tělocvičnu, rozlehlou zahradu a nově vybudovaná modernizovaná sportoviště. Kromě obědů (výběr 2 jídla) poskytujeme i svačiny.

Po vyučování je k dispozici široká nabídka rozmanitých kroužků, vč. řady sportovních. Celostátních úspěchů dosahuje tradičně škola v šachových a hudebních soutěžích, v logické olympiádě, psaní na klávesnici aj. Hudebně nadaným žákům poskytujeme rozšířenou hudební výchovu. Hudební průpravu a zpěv ve sborech vhodně doplňuje Základní umělecká škola, která sídlí v budově školy.

Od roku 2007 umožňujeme nadaným a bystrým dětem speciální vzdělávání (ERIN) rozvíjející jejich nadání. Od roku 2016 jsou tyto třídy nazývány třídy s rozšířenou výukou anglického jazyka a matematiky, do kterých jsou vybírání i děti šikovné a bystré.V menších kolektivech (maximálně 15) vyučují vyškolení učitelé. Je podporován individuální přístup a jsou rozvíjeny silné stránky dítěte. Ve škole působí školní psycholog a speciální pedagog.  Škola je částečně bezbariérová

Školský obvod

Fügnerova, Husova, Hřebíčkova, Chelčického, Milíčova, Mlýnská, třída Svobody, třída 3. května (v úseku od křižovatky s ulicí Husova po křižovatku s ulicí Zahradní), Tyršova, U Sídliště, Zahradní.