Detail školy

Základní škola Zlín, Mikoláše Alše 558, příspěvková organizace

Škola se nachází v blízkosti lesa v klidné městské části Podhoří. Ze spádových oblastí je doprava zajišťována školními spoji. Při výuce je preferován všestranný rozvoj osobnosti žáka, ekologická výchova, matematická, počítačová i jazyková gramotnost, výchova podporující zdraví a je kladen důraz na etické chování. Škola několikrát obhájila titul EKOŠKOLA, je zařazena do sítě Škol podporujících zdraví, účastní se projektu Rodiče vítáni, Škola udržitelného rozvoje, Skutečně zdravá škola. Matematika na 1. stupni se vyučuje metodou prof. Hejného. Anglický jazyk se žáci učí od 1. ročníku. Jako druhý cizí jazyk je možno zvolit ruštinu nebo němčinu.

Budova i okolní areál jsou zmodernizovány, k dispozici jsou učebny s dataprojektory, interaktivními tabulemi, počítačové učebny, dílny, žákovská kuchyňka i venkovní učebna s hliněnými stavbami a pecí. Škola má velmi dobré podmínky ke sportování – velkou tělocvičnu, dvě hřiště, oplocený areál i les. Mezi oblíbené akce patří škola v přírodě, osobnostně-sociální kurzy, lyžařský výcvik, zeměpisné a dějepisné exkurze, projektové dny, rodičovské kavárničky. Pro budoucí prvňáčky je realizován přípravný kurz. Součástí školy je jídelna (zajišťuje obědy a svačinky pro ZŠ i MŠ, také bezlepkovou stravu) a školní družina. V ní zájemcům nabízíme kroužky včelařský, keramický, dramatický, florbalový, mladí badatelé, kuchtík, mladí záchranáři, dovedné ruce  aj.

Mnoho akcí pro žáky a rodiče připravuje SRPŠ. Další informace najdete na webových stránkách školy.

Kontakt

Adresa: Mikoláše Alše 558, 761 73 Zlín

E-mail: zsmalse@zsmalse.cz

Telefon: 577 019 051

Web: www.zsmalse.cz

Ředitel/ka

Mgr. Alena Grajciarová

Školské obvody

A. Randýskové, B. Němcové, Boční, Bratří Sousedíků, Buková, Cyklistická, Devadesátá, Dlouhé díly, Elektrická, Hasičská, Hlubočina, Hrabůvky, Hřbitovní, Hřebenová, Chaloupky, Chlumská, Chmelnická, Jateční, Jiráskova, K Rybníkům, K Luhám, K. Světlé, Kútíky, L. Váchy, M. Alše, Malotova, Mostní, Náves Louky, Na Konci, Na Slanici, Na Včelíně, Nábřeží, Nad Humny, Nad Rybníky, Na Vyhlídce, Náves, Nerudova, Odboje, Pod Rozhlednou, Pod Rozvodnou, Pod Strání, Pod Šternberkem, Pod Vinohrady, Průmyslový areál, Příčka I-IV, Přímá, Révová, Rybníky I–IX, Růžová, Svat. Čecha, Sýkory I-IV, Šternberská, Topolová, třída Tomáše Bati (v úseku nacházejícím se v k. ú. Prštné a k. ú. Louky), U Dráhy, U Dřevnice, U Slanice, U Sokolovny, V Polích, Včelín, Vinohrady, Vysoká, Zábrančí I-II, Zadní luhy, Záhumení I–V, Záluští, Za Školou, Za Úvozem.