Základní škola Zlín, Mikoláše Alše 558, příspěvková organizace

E-mail školyzsmalse@zsmalse.cz
Webová stránkawww.zsmalse.cz
Telefon577 431 309
AdresaMikoláše Alše 558, 761 73 Zlín
Ředitel/kaMgr. Alena Grajciarová
Informace

Základní škola Zlín, Mikoláše Alše 558 se nachází v blízkosti lesa. Ze spádových oblastí Louky a Prštné je doprava zajišťována školními spoji. Škola získala titul Ekoškola a byla přijata do celorepublikové sítě Škol podporujících zdraví. Realizuje celou řadu celostátních i školních projektů. Koncepce práce je zaměřena na všestranný rozvoj osobnosti žáka, na ekologickou výchovu a výchovu podporující zdraví i na programy zaměřené na prevenci rizikových projevů chování. Anglický jazyk se vyučuje od 1. třídy. V rámci volitelných předmětů nabízíme např. Práci na počítači, Psaní na klávesnici, Konverzaci v anglickém jazyce nebo Ekologický seminář. K dispozici jsou učebny s interaktivní tabulí nebo dataprojektory, keramická dílna, odborné učebny, školní informační centrum, atrium a arboretum. Škola realizuje: školu v přírodě, osobnostně – sociální kurzy, lyžařský výcvik, projektovou výuku, zeměpisně – dějepisné exkurze, aj. Ve volném čase žáci mohou pracovat v řadě kroužků (např. Angličtina písničkou a hrou, Anglická konverzace, Německý jazyk pro začátečníky, florbalový, keramický, výtvarný, rukodělný, včelařský, ekologický, šachy, taneční, aj.). Součástí školy je jídelna (kromě obědů připravuje pro žáky také zdravé školní svačinky) a školní družina, v níž jsou zařazeni zájemci z prvního až čtvrtého ročníku.

Školský obvod

A. Randýskové, B. Němcové, Boční, Bratří Sousedíků, Buková, Cyklistická, Devadesátá, Dlouhé díly, Hasičská, Hlubočina, Hrabůvky, Hřbitovní, Hřebenová, Chaloupky, Chlumská, Chmelnická, Jateční, Jiráskova, K Luhám, K Rybníkům, K. Světlé, Kútíky, L. Váchy, M. Alše, Malotova, Mostní, Na Konci, Na Slanici, Na Včelíně, Nábřeží, Nad Humny, Nad Rybníky, Na Vyhlídce, Náves Louky, Náves, Nerudova, Odboje, Pod Rozhlednou, Pod Rozvodnou, Pod Strání, Pod Šternberkem, Pod Vinohrady, Průmyslový areál, Příčka I-IV, Přímá, Révová, Růžová, Rybníky I–IX, Svat. Čecha, Šternberská, Topolová, třída Tomáše Bati (v úseku nacházejícím se v k. ú. Prštné a k. ú. Louky), U Dráhy, U Dřevnice, U Slanice, U Sokolovny, V Polích, Včelín, Vinohrady, Vysoká, Za Školou, Za Úvozem, Zábrančí I-II, Zadní luhy, Záhumení I–V, Záluští.