Základní škola Zlín, Mikoláše Alše 558, příspěvková organizace

E-mail školyzsmalse@zsmalse.cz
Webová stránkawww.zsmalse.cz
Telefon577 431 309
AdresaMikoláše Alše 558, 761 73 Zlín
Ředitel/kaMgr. Alena Grajciarová
Informace

Naši školu najdete v blízkosti lesa v klidné městské části Podhoří. Budova i okolní areál jsou výrazně modernizovány, k dispozici jsou učebny s dataprojektory, interaktivními tabulemi, počítačové učebny, dílny, žákovská kuchyňka i venkovní učebna s hliněnými stavbami a pecí. Škola má velmi dobré podmínky ke sportování – velkou tělocvičnu, dvě hřiště, oplocený areál i les. Ze spádových oblastí je doprava zajišťována školními spoji.

Škola několikrát obhájila titul EKOŠKOLA, je zařazena do sítě Škol podporujících zdraví, účastní se projektu Rodiče vítáni. Spolupracuje s holandskou školou v Groningenu.

Při výuce preferujeme všestranný rozvoj osobnosti žáka, ekologickou výchovu, výchovu podporující zdraví, programy prevence rizikových projevů chování a klademe důraz na etické chování. Matematika na 1. stupni se vyučuje metodou prof. Hejného. Anglický jazyk se žáci učí od 1. ročníku, v 5. – 9. ročníku výuku navštěvují rodilí mluvčí. Jako druhý cizí jazyk je možno zvolit ruštinu nebo němčinu. Mezi oblíbené akce patří škola v přírodě, osobnostně-sociální kurzy, lyžařský výcvik, zeměpisné a dějepisné exkurze, projektová výuka, zahraniční poznávací pobyt, rodičovské kavárničky. Pro naše budoucí prvňáčky realizujeme přípravný kurz.

Součástí školy je jídelna (zajišťuje obědy a svačinky pro ZŠ i MŠ, také bezlepkovou stravu) a školní družina pro žáky 1. – 4. ročníku, v rámci které jsou kroužky včelařský, keramický, florbal, mladí badatelé, kuchtík aj. Její provoz je od 06:00 do 17:30 hodin, v pátek do 16.30 hodin. Mnoho akcí pro žáky a rodiče připravuje SRPŠ. 

Školský obvod

A. Randýskové, B. Němcové, Boční, Bratří Sousedíků, Buková, Cyklistická, Devadesátá, Dlouhé díly, Hasičská, Hlubočina, Hrabůvky, Hřbitovní, Hřebenová, Chaloupky, Chlumská, Chmelnická, Jateční, Jiráskova, K Luhám, K Rybníkům, K. Světlé, Kútíky, L. Váchy, M. Alše, Malotova, Mostní, Na Konci, Na Slanici, Na Včelíně, Nábřeží, Nad Humny, Nad Rybníky, Na Vyhlídce, Náves Louky, Náves, Nerudova, Odboje, Pod Rozhlednou, Pod Rozvodnou, Pod Strání, Pod Šternberkem, Pod Vinohrady, Průmyslový areál, Příčka I-IV, Přímá, Révová, Růžová, Rybníky I–IX, Svat. Čecha, Šternberská, Topolová, třída Tomáše Bati (v úseku nacházejícím se v k. ú. Prštné a k. ú. Louky), U Dráhy, U Dřevnice, U Slanice, U Sokolovny, V Polích, Včelín, Vinohrady, Vysoká, Za Školou, Za Úvozem, Zábrančí I-II, Zadní luhy, Záhumení I–V, Záluští.