Základní škola Zlín, Okružní 4685, příspěvková organizace

E-mail školyzsokruzni@zlinedu.cz
Webová stránkawww.zsokruzni.zlinedu.cz
Telefon577 112 361
AdresaOkružní 4685, 760 05 Zlín
Ředitel/kaMgr. Ivana Rejzková
Informace

Škola zařazena do celorepublikové sítě Škol podporujících zdraví a Tvořivých škol, partnerská škola Českého volejbalového svazu – sportovní třídy, certifikát Rodiče vítáni. Podporuje všestranný rozvoj osobnosti žáka, žáky vede k týmové práci, k vzájemné pomoci a k respektu mezi sebou. Školní poradenské pracoviště, školní psycholog, školní speciální pedagog. Výuka matematiky dle prof. Hejného. Široká nabídka volitelných předmětů, zájmové kroužky, jazykové kurzy pro nejmenší. Ozdravné pobyty v tuzemsku i zahraničí. Všechny učebny vybavené moderní technikou, výborné sportovní zázemí. Školní družina od 6 do 17 hodin. Školní jídelna, výběr ze dvou jídel, svačinky. Pobočka Hudební školy YAMAHA.

Školský obvod

Budovatelská, Dětská, Družstevní, Gahurova (v úseku od křižovatky s ulicemi Hlavničkovo nábřeží a Benešovo nábřeží po ulici K Pasekám), Javorová, Jílová, K Pasekám, , L. Košuta, Luční, Malá, Mladcovská, Na Honech I - III, Na Výsluní (pouze domy č. p. 4409 a 4410), Nad Stráněmi, Nad Vývozem, Okružní (v úseku od křižovatky s ulicí K Pasekám po křižovatku s ulicí Středová), Pod Babou, Pod Mladcovou, Podlesí I-V, Polní, Slunečná, Sportovní, Strážná, Středová, , U Stadionu, U Trojáku, Větrná, Výletní.