Základní škola Zlín, Okružní 4685, příspěvková organizace

E-mail školyzsokruzni@zlinedu.cz
Webová stránkawww.zsokruzni.zlinedu.cz
Telefon577 112 361
AdresaOkružní 4685, 760 05 Zlín
Ředitel/kaMgr. Ivana Rejzková
Informace

Škola nabízí přátelské prostředí. Vede žáky k týmové práci, vzájemné pomoci a respektu. Škola je zařazena do celorepublikové sítě Škol podporujících zdraví. Jsme  partnerskou školou Českého volejbalového svazu – od první třídy kroužek Barevného volejbalu, od 6. ročníku sportovní třída.  Od 1. do 3. třídy vyučujeme matematiku dle prof. Hejného. V 1. – 2. třídách máme výuku AJ individuálně, od 3. třídy v rámci výuky ve skupinách. Na druhém stupni dělíme hodiny jazyků, ČJ a M. Pracuje u nás školní psycholog, který využívá relaxační místnost k preventivním programům pro žáky a speciální pedagog. Nabízíme rozmanité volitelné předměty, zájmové kroužky, přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na SŠ. Žákovský parlament se podílí na aktivitách ve škole, organizuje tematické dny a mimoškolní akce. Jezdíme na ozdravné pobyty v tuzemsku (2. a 4. třída) i v zahraničí – Chorvatsko (6. a 8. třída). Pravidelně pořádáme historicko-geografické projektové dny mimo školu zaměřené na poznání okolí školy, regionu a republiky (Haná, Slovácko, Valašsko, Krakov, Osvětim, Vídeň, Praha). V 7. ročníku organizujeme lyžařský výcvikový kurz. Všechny učebny máme vybavené moderní technikou – interaktivní tabule, prostorné třídy, moderní sportovní areál. Školní družina je od 6 do 17 hodin. Školní jídelna nabízí výběr ze dvou jídel, Ovoce do škol, Školní mléko. Máme zrekonstruované žákovské dílny a školní kuchyňky, venkovní učebnu, školní zahradu. Pobočka Hudební školy YAMAHA. V blízkosti školy ZUŠ Jižní Svahy.  

Školský obvod

Budovatelská, Dětská, Družstevní, Gahurova (v úseku od křižovatky s ulicemi Hlavničkovo nábřeží a Benešovo nábřeží po ulici K Pasekám), Javorová, Jílová, K Pasekám, L. Košuta, Luční, Malá, Mladcovská, Na Honech I - III, Na Výsluní (pouze domy č. p. 4409 a 4410), Nad Stráněmi, Nad Vývozem, Okružní (v úseku od křižovatky s ulicí K Pasekám po křižovatku s ulicí Středová), Pod Babou, Pod Mladcovou, Podlesí I-V, Polní, Slunečná, Sportovní, Strážná, Středová, U Stadionu, U Trojáku, Větrná, Výletní.