Detail školy

Základní škola Zlín, Křiby 4788, příspěvková organizace

Moderní škola, která je umístěna v krásném a klidném prostředí. Škola vytváří příjemné a bezpečné klima pro děti i dospělé. Patříme do sítě škol přidružených UNESCO a škol podporujících zdraví. Kvalitní výuka anglického jazyka již od 1. ročníku. Pohybově nadané děti jsou zařazovány od 6. ročníku do tříd s rozšířenou výukou tělesné výchovy se zaměřením na házenou (přípravka od 1. roč.). Učebny jsou vybaveny moderní technikou (interaktivní tabule, počítače, tablety), proběhla rekonstrukce učeben fyziky, chemie, žákovských dílen a počítačové učebny. Škola se účastní velkého množství vzdělávacích projektů. Poskytujeme žákům doučování a pečlivou přípravu k přijímacím zkouškám na střední školy. Žáci 9. ročníků mají možnost konání mezinárodní jazykové zkoušky z anglického jazyka. Všichni učitelé školy jsou plně kvalifikováni. Ve škole pracuje školní psycholog a speciální pedagog, kteří poskytují pomoc a rady nejen žákům, ale také rodičům. Svými programy také napomáhají ke stmelování třídních kolektivů. Je kladen důraz na využívání volného času – nabídka velkého počtu zájmových kroužků pro děti ve školní družině. Družina nabízí také spoustu zajímavých akcí. Škola vlastní 2 nová školní hřiště, 2 tělocvičny a školní jídelnu, která nabízí výběr ze dvou druhů jídel.

Kontakt

Adresa: Křiby 4788, 760 05 Zlín

E-mail: zskriby@zskriby.cz

Telefon: 577 142 075

ID datové schránky: kr5mun7

Web: www.zskriby.cz

Ředitel/ka

Mgr. Zdeněk Mikoška

Školské obvody

Bojínková, Česká, Jílková, Kocanda, Křiby, Lipnicová, Mezihoří, Moravská, Na Valech, Nad Dolinou, Novopasecká, Ocúnová, Okružní (v úseku od křižovatky s ulicí Středová k ulici Mezilesí), Ovsíková, Pasecká, Pasecký žleb, Pod Kocandou, Pod Křiby, Psárková, Slezská, SNP, U Kaple, Valachův žleb, Valy I-III, Vejvanovská.