Základní škola Zlín, Křiby 4788, příspěvková organizace

E-mail školyzskriby@zskriby.cz
Webová stránkawww.zskriby.cz
Telefon577 142 075
AdresaKřiby 4788, 760 05 Zlín
Ředitel/kaMgr. Zdeněk Mikoška
Informace

Naše škola vyučuje podle ŠVP ZV „Duhová škola“. Vytváříme příjemné klima pro děti, učitele i rodiče. Škola patří do sítě škol přidružených UNESCO a škol podporujících zdraví. Dbáme na kvalitní výuku cizích jazyků, spolupracujeme s jazykovou školou. Výuka anglického jazyka u nás probíhá již od 1. ročníku. Pohybově nadané děti jsou zařazovány od 6. ročníku do tříd s rozšířenou výukou tělesné výchovy se zaměřením na házenou (přípravka od 1. ročníku). Škola je umístěna v krásném a klidném prostředí. Disponujeme dvěma školními hřišti a dvěma tělocvičnami. Všechny učebny jsou vybaveny moderní technikou. V nově zrekonstruované školní jídelně nabízíme výběr ze dvou obědů. Je kladen důraz na využívání volného času dětí – nabídka velkého počtu zájmových kroužků ve školní družině.

Školský obvod

Bojínková, Česká, Jílková, Kocanda, Křiby, Lipnicová, Mezihoří, Moravská, Na Valech, Nad Dolinou, Novopasecká, Ocúnová, Okružní (v úseku od křižovatky s ulicí Středová k ulici Mezilesí), Ovsíková, Pasecká, Pasecký žleb, Pod Kocandou, Pod Křiby, Psárková, Slezská, SNP, U Kaple, Valachův žleb, Valy I-III, Vejvanovská.