Základní škola Emila Zátopka Zlín, Univerzitní 2701, příspěvková organizace

E-mail školybielka@zsezzlin.cz
Webová stránkawww.zsezzlin.cz
Telefon+420 577 006 433
AdresaUniverzitní 2701, 760 01 Zlín
Ředitel/kaMgr. Vít Bielka
Informace

ZŠ Emila Zátopka je úplnou základní školou s 1. – 9. ročníkem s tradiční výukou i rozšířenou výukou sportu zaměřenou na plavání, lední hokej a lehkou atletiku. Od prvního ročníku nabízíme žákům i všestranné pohybové aktivity v rámci předmětu sportovní výchova, což by mohli uvítat i ti žáci, kteří se věnují jiným sportům. Žáci během těchto aktivit využívají dvě školní tělocvičny. Tréninky probíhají za asistence trenérů na plaveckém bazéně, Zimním stadionu Luďka Čajky a atletickém Stadionu mládeže. Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola a sport, nově s výukou informatiky od 4. ročníku. Tělesnou výchovou, sportem a pohybem učíme děti využívat svůj volný čas.

Školský obvod

Antonínova, Bezová, Borůvková, Bratří Jaroňků, Brusinková, Březnická, Cihlářská, Čiperova, Čtvrť Frant. Bartoše, Desátá, Divadelní, Dolní Paseky, domy č. p. 60, 97, 124, 207 a 328 v k. ú. Kudlov, Dvacátá, Fabiánka I-III, Filmová, Frant. Bartoše, Hlavničkovo nábřeží, Hluboká, Hořejší, Hradská, Hrnčířská, Hradisko, J. A. Bati, Jahodová, Jalovčí, Jeřabinová, K Majáku, Kalinová, Kapradinová, Klábalka, Klabalská I až III, Klabalská louka, Konvalinková, Ke Křibům, Kotěrova, Krátká, Lámanisko, Lipová, Lorencova, Malinová, Meduňková, Mechová, Mokrá I-V, Na Drahách, Na Kopci, Na Požáře, Nad Březinkou, Nad Ovčírnou I-VI, Nadhumení, Návesní, nám. T. G. Masaryka, náměstí Práce, Orlovy Paseky, Ostrá horka I-II, Ostružinová, Osvoboditelů (v úseku od křižovatky s ulicí Štefánikova po křižovatku s ulicí Hradská), Plavuňová, Pod Tlustou, Potoky (v úseku od křižovatky s ulicí Kvítková po křižovatku s ulicí Štefánikova), Pastviska, Pod Horkou, Přední, Přesličková, Příhony, Revír, Růmy, Sedmdesátá, Stráně, Stráže, Šedesátá, Štefánikova (v úseku od křižovatky s ulicí Osvoboditelů po křižovatku s ulicí Hluboká), Trnková, třída Tomáše Bati (v úseku od hranice s k. ú. Prštné po křižovatku s ulicí Březnická, a dále jižní strana v úseku od křižovatky s ulicí Osvoboditelů po křižovatku s ulicí Hluboká), U Hřiště, Ulička, U Lomu, Úlehla, Univerzitní, U Zimního stadionu, Vavrečkova, Vinohrádek, Vrchy, Za Hřibem, Zahradnická, Záhutí, Zbožensko.