Detail školy

Základní škola Emila Zátopka Zlín, Univerzitní 2701, příspěvková organizace

ZŠ Emila Zátopka je úplnou základní školou s 1. – 9. ročníkem. Tradiční výuku doplňuje rozšířenou výukou tělesné výchovy. Škola je dobrou volbou pro děti, které se věnují sportu. Od 1. ročníku mají žáci kromě klasické TV také předmět pohybová příprava, v němž se certifikovaní trenéři a učitelé zaměří na všeobecný pohybový rozvoj, základy gymnastiky, kompenzační a fyzioterapeutická cvičení s důrazem na správný zdravotní vývoj mladých aktivních sportovců. Žáci, kteří aktivně nesportují, pak navštěvují předmět sportovní hry. Vzhledem ke stále vyšší poptávce po výborné znalosti cizího jazyka je už od první třídy zavedena výuka anglického jazyka. Pokračuje i úspěšná příprava žáků na zkoušky Cambridge English na úrovni B1 a B2 i individuální práce s účastníky soutěží a olympiád. Škola klade také velký důraz na výuku informatiky, vyučuje se už od 4. ročníku. Tělesnou výchovou, sportem a pohybem učíme děti využívat svůj volný čas.

Kontakt

Adresa: Univerzitní 2701, 760 01 Zlín

E-mail: bielka@zsezzlin.cz

Telefon: +420 730 150 586

ID datové schránky: e47mk5v

Web: www.zsezzlin.cz

Ředitel/ka

Mgr. Vít Bielka

Školské obvody

Antonínova, Bezová, Borůvková, Bratří Jaroňků, Brusinková, Březnická, Cihlářská, Čiperova, Čtvrť Frant. Bartoše, Desátá, Divadelní, Dolní Paseky, domy č. p. 60, 97, 124, 207 a 328 v k. ú. Kudlov, Dvacátá, Fabiánka I-III, Filmová, Frant. Bartoše, Hlavničkovo nábřeží, Hluboká, Hořejší, Hradská, Hrnčířská, Hradisko, J. A. Bati, Jahodová, Jalovčí, Jeřabinová, K Majáku, Ke Křibům, Kalinová, Kapradinová, Klábalka, Klabalská I až III, Klabalská louka, Konvalinková, Kotěrova, Krátká, Lámanisko, Lipová, Lorencova, Malinová, Meduňková, Mechová, Mokrá I-V, Na Drahách, Na Kopci, Na Požáře, Nad Březinkou, Nad Ovčírnou I-VI, Nadhumení, Návesní, nám. T. G. Masaryka, náměstí Práce, Orlovy Paseky, Ostrá horka I-II, Ostružinová, Osvoboditelů (v úseku od křižovatky s ulicí Štefánikova po křižovatku s ulicí Hradská), Pod Horkou, Pod Tlustou, Pastviska, Plavuňová, Potoky (v úseku od křižovatky s ulicí Kvítková po křižovatku s ulicí Štefánikova), Přední, Přesličková, Příhony, Revír, Růmy, Sedmdesátá, Stráně, Stráže, Šedesátá, Štefánikova (v úseku od křižovatky s ulicí Osvoboditelů po křižovatku s ulicí Hluboká), Trnková, třída Tomáše Bati (v úseku od hranice s k. ú. Prštné po křižovatku s ulicí Březnická, a dále jižní strana v úseku od křižovatky s ulicí Osvoboditelů po křižovatku s ulicí Hluboká), U Hřiště, U Lomu, U Zimního stadionu, Ulička, Úlehla, Univerzitní, Vavrečkova, Vinohrádek, Vrchy, Za Hřibem, Zahradnická, Záhutí, Zbožensko.