Základní škola Zlín, Slovenská 3076, příspěvková organizace

E-mail školyzsslov@zsslovenska.eu
Webová stránkawww.zsslovenska.eu
Telefon+ 420 577 006 522
AdresaSlovenská 3076, 760 01 Zlín
Ředitel/kaMgr. Irena Šlesingerová
Informace
  • škola poskytuje vzdělávání podle školního vzdělávacího programu VZDĚLÁNÍ - SPORT - PŘÍRODA
  • na 2. stupni je rozšířena hodinová dotace výuky tělesné výchovy
  • výuka anglického jazyka probíhá od 3. ročníku, dalším cizím jazykem na 2. stupni od 7. ročníku je němčina a francouzština
  • kromě běžných tříd jsou ve škole zřizovány v 1. až 3. ročníku speciální třídy pro žáky s logopedickými vadami, přijetí do logopedické třídy je podmíněno doporučujícím vyjádřením SPC pro vady řeči a sluchu
  • škola je vybavena moderními odbornými pracovnami, počítačovými učebnami na 1. i 2. stupni a sportovním areálem
  • provoz školní družiny od 6:00 do 17:00, do školní družiny jsou přednostně zařazovány děti 1. - 3. ročníku, v případě volné kapacity i žáci 4. ročníku
  • stravování žáků včetně diet zajišťuje školní jídelna
  • výchovně-vzdělávací práci školy doplňují kroužky ŠD - keramika, výtvarný, dovedné ruce, šachy aj., sportovní a pohybové aktivity, organizování ozdravných pobytů v přírodě, exkurze, výjezdy do zahraničí, pořádání lyžařského kurzu a zážitkové programy v rámci prevence
Školský obvod

Borová, Díly I-II, Díly VI, Dolní, Kamenná, Křivá, Lazy I-VII, Lesní, Lesní čtvrť I-III, Lomená, Pod Školou, Pod Vodojemem, Pod Vrškem, Prlovská, Prostřední, Příční (západní strana), Příkrá (severní strana v úseku od křižovatky s ulicí Štefánikova po křižovatku ulicí Borová, a dále jižní strana v celé délce), Slovenská, Spojovací, Široká, Štefánikova (v úseku od křižovatky s ulicí Hluboká po křižovatku s ulicemi Díly VI a Příční), třída Tomáše Bati (jižní strana v úseku od křižovatky s ulicí Hluboká po křižovatku s ulicí Díly VI, a dále severní strana od křižovatky s ulicí Dlouhá po křižovatku s ulicí Díly III).