Detail školy

Základní škola Zlín, Slovenská 3076, příspěvková organizace

  • Škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu VZDĚLÁNÍ-SPORT-PŘÍRODA.
  • Nachází se v klidové části Lesní čtvrti blízko lesa.
  • Kromě běžných tříd jsou ve škole zřizovány v 1., 2. a 3. ročníku speciální třídy pro žáky s logopedickými vadami.
  • Výuka AJ probíhá od 3. ročníku v rámci výuky. Dalšími jazyky na 2. stupni jsou němčina a francouzština.
  • Na 2. stupni je rozšířena hodinová dotace výuky tělesné výchovy.
  • Škola disponuje moderními učebnami informatiky včetně 3D tiskárny, jazykovými a přírodovědnými pracovnami, moderní kuchyňkou a sportovním hřištěm. Součástí školského poradenského pracoviště je školní psycholožka.
  • Školní družina je v provozu od 6:00 do 17:00 hodin. Stravování ve školní jídelně je zajištěno včetně diet a možnosti výběru ze dvou jídel.
  • Výchovně-vzdělávací práci školy doplňují kroužky ŠD, sportovní a pohybové aktivity pro žáky, organizování ozdravných pobytů v přírodě, exkurze, výjezdy do zahraničí, pořádání lyžařského kurzu a zážitkové programy v rámci prevence.

Kontakt

Adresa: Slovenská 3076, 760 01 Zlín

E-mail: zsslov@zsslovenska.eu

Telefon: 577 006 522

ID datové schránky: yqimupe

Web: www.zsslovenska.eu

Ředitel/ka

Mgr. Irena Šlesingerová

Školské obvody

Borová, Díly I-II, Díly VI, Dolní, Kamenná, Křivá, Lazy I-VII, Lesní, Lesní čtvrť I-III, Lomená, Pod Školou, Pod Vodojemem, Pod Vrškem, Prlovská, Prostřední, Příční (západní strana), Příkrá (severní strana v úseku od křižovatky s ulicí Štefánikova po křižovatku ulicí Borová, a dále jižní strana v celé délce), Slovenská, Spojovací, Široká, Štefánikova (v úseku od křižovatky s ulicí Hluboká po křižovatku s ulicemi Díly VI a Příční), třída Tomáše Bati (jižní strana v úseku od křižovatky s ulicí Hluboká po křižovatku s ulicí Díly VI, a dále severní strana v úseku od křižovatky s ulicí Dlouhá po křižovatku s ulicí Díly III).