Detail školy

Základní škola Komenského I, Zlín, Havlíčkovo nábř. 3114, příspěvková organizace

Škola zaměřená na činnostní a projektovou výuku, podporující motivaci a aktivitu dětí.  K výuce využívá interaktivní tabule, tablety, PC. Školní vzdělávací program je zaměřen na cizí jazyky, matematiku a etické hodnoty. Od první třídy nabízí volitelné předměty výtvarné činnosti a dramatickou výchovu, povinnou výuku anglického jazyka a výuku hry na flétnu v 1. až 3. ročníku (součást hudební výchovy). Povinnými předměty ve škole jsou rovněž informatika a etika. Matematika je vyučována s prvky logických úloh prof. Hejného, český jazyk genetickou metodou. Žáci píší dobře čitelným písmem Comenia Script. V hodinách informatiky pracují s roboty, kteří slouží k výuce základů programování a rozvíjení logického myšlení. Žáci se pravidelně učí podle Daltonského plánu, který rozvíjí u dětí kompetence tří „S“: svobodu (zodpovědnost), samostatnost a spolupráci. Vedle běžných tříd škola nabízí v 1. – 5. ročníku výuku podle pedagogiky Marie Montessori vedoucí žáky stejně jako Dalton k respektu, zodpovědnosti a samostatnosti v tichém a klidném prostředí. Škola připravuje široký výběr kroužků, školy v přírodě, vícedenní zážitkové programy, zahraniční výukové a poznávací pobyty, dny otevřených dveří. Rozvíjí spolupráci s rodiči na společných akcích – dílny, sportovní aktivity, besídky atd., organizuje jazykové soutěže a výtvarnou soutěž pro ZŠ Zlínska. Škole byl udělen mezinárodní titul „ekoškola“, je zařazena do sítě daltonských škol ČR. Součástí školy je školní jídelna s certifikátem „Zdravá školní jídelna“. Ve škole sídlí výtvarný obor ZUŠ a Hudební škola Yamaha.

Ve smyslu platných právních předpisů a metodických doporučení MŠMT vydává naše škola tato závazná kritéria pro přijetí žáků do běžných prvních tříd ve školním roce 2024/ 2025:

Ve smyslu platných právních předpisů a metodických doporučení MŠMT vydává naše škola tato závazná kritéria pro přijetí žáků do první třídy s alternativní výukou Montessori ve školním roce 2024/ 2025:

Ve školním roce 2024 – 2025 rozhodla ředitelka školy o přijetí max. 15 dětí do 1. ročníku

  1.  

Kontakt

Adresa: Havlíčkovo nábř. 3114, 761 75 Zlín

E-mail: frydlova@zskom1.cz

Telefon: 577 044 711

ID datové schránky:

Web: www.zskom1.cz

Ředitel/ka

Mgr. Karin Frýdlová

Školské obvody

2. května (v úseku od křižovatky s ulicí Sokolská po křižovatku s ulicí Padělky IX), Benešovo nábřeží, Čepkovská, Fügnerovo nábřeží (v úseku od křižovatky s ulicemi Dlouhá a Sokolská po křižovatku s ulicí Kúty, a dále pouze dům č. p. 2506), Hornomlýnská, Kúty, Lešetín I-II, Lešetín IV-VI, Na Výsluní (s výjimkou domů č. p. 4409 a 4410), Padělky I-IX, Pod Nivami (v úseku od křižovatky s ulicí Zátiší západním směrem), Pod Stráněmi, Podvesná IV a V, Smetanova, Sokolská (jižní strana v úseku od křižovatky s ulicemi Fügnerovo nábřeží a Tyršovo nábřeží po křižovatku s ulicí Padělky II, a dále jižní strana v úseku od křižovatky s ulicí Padělky V po křižovatku s ulicí Burešov), Tyršovo nábřeží, U Náhonu, U Splavu, Vývoz, Zátiší.