Základní škola Komenského II, Zlín, Havlíčkovo nábř. 2567, příspěvková organizace

E-mail školyalex@zskom2.cz
Webová stránkawww.zskom2.cz
Telefon577 210 076
AdresaHavlíčkovo nábř. 2567, 761 63 Zlín
Ředitel/kaMgr. Milan Alex
Informace

Naše škola ZŠ Komenského II v novém školním roce předpokládá otevřít 3 běžné první třídy bez zaměření. Od 4. ročníku bude 1 třída se sportovním zaměřením na fotbal a aerobik. Používáme moderní a efektivní metody výuky – čtení genetickou metodou, učíme psaní vázaným písmem, zařazujeme prvky činnostního učení a prvky Hejného matematiky, výuku podle Daltonského plánu, který rozvíjí samostatnost u dětí. K výuce využíváme interaktivní tabule, dataprojektory, PC - touto technikou jsou vybaveny všechny učebny 1. stupně. Máme školní poradenské pracoviště a školního psychologa. Nabízíme kroužky navazující na školní výuku (angličtina od 1. třídy, fotbal, keramika, logopedie, dyslektický kroužek). Tyto kroužky vedou převážně učitelky 1. stupně. Spolupracujeme také s organizacemi jako Astra, taneční klub Fortuna, hudební škola Yamaha, angličtina Kassawatová, taneční klub Rytmus Zlín, GASI team – aerobik. Pořádáme pobyty v přírodě, zimní školu v přírodě s lyžováním, dny otevřených dveří, žáci 2. stupně pravidelně jezdí na jazykový pobyt do Anglie a lyžařský výcvik. Provoz školní družiny v 6 odděleních je od 6:00 do 17:00 hodin. Do školní družiny mohou chodit žáci 1. – 4. tříd. Naše škola má velmi dobrou dopravní dostupnost, v blízkosti školy jsou zastávky trolejbusů č. 8, 9, 2 – zastávka Padělky IX a autobusů č. 33, 38 – zastávka Podvesná VI.

Školský obvod

2. května (pouze č. p. 1506 a 2728), Beckovská, Burešov (mimo dům č. p. 4884), Dr. Kolaříka, Havlíčkovo nábřeží, Horní Vršava IV–VIII, Jižní Vršava, Mezilesí, Nivy I-IV, Partyzánská, Pod Nivami (v úseku od křižovatky s ulicí Zátiší východním směrem), Severní Vršava, Sokolská (severní strana v úseku od křižovatky s ulicemi Fügnerovo nábřeží a Tyršovo nábřeží po křižovatku s ulicí Partyzánská, a dále jižní strana pouze domy č. p. 3911-3914 a 3921-3924), Střední Vršava, Ševcovská, Štákovy Paseky, Vršava, Vršava I–III, Vršavská, Vršek, Zálešná I-XII, Žlebová.