Základní škola Komenského II, Zlín, Havlíčkovo nábř. 2567 příspěvková organizace

E-mail školyalex@zskom2.cz
Webová stránkawww.zskom2.cz
Telefon+420 577 210 076
AdresaHavlíčkovo nábř. 2567, 761 63 Zlín
Ředitel/kaMgr. Milan Alex
Informace

Ve školním roce 2023/2024 otevřeme 2 běžné první třídy bez zaměření. Jsme zařazeni do sítě Tvořivých škol. Používáme moderní a efektivní metody výuky – čtení genetickou metodou, učíme psaní vázaným písmem, zařazujeme prvky činnostního učení a prvky Hejného matematiky, od 1. ročníku výuku Anglického jazyka. K výuce využíváme interaktivní tabule, dataprojektory, PC - touto technikou jsou vybaveny všechny učebny 1. stupně. Škola má 2 počítačové učebny, odborné učebny i nově zrekonstruovanou a moderně vybavenou učebnu dílen. Máme školní poradenské pracoviště a školního psychologa. Nabízíme kroužky navazující na školní výuku (fotbal, keramika, mladý technik, ruční práce - vyšívání). Tyto kroužky vedou učitelé naší školy. Spolupracujeme také s organizacemi jako Astra, taneční klub Fortuna, hudební škola Yamaha, taneční klub Rytmus Zlín a klub Aerobik Team Zlín. Pořádáme pobyty v přírodě, zimní školu v přírodě s lyžováním, dny otevřených dveří. Žáci 2. stupně pravidelně jezdí na jazykový pobyt do Anglie a lyžařský výcvik. Provoz školní družiny v 6 odděleních je od 6:00 do 17:00 hodin. Do školní družiny mohou chodit žáci 1. – 5. tříd. Škola se nachází v klidnější zóně města s dobrou dopravní dostupností, v blízkosti školy jsou zastávky trolejbusů č. 8, 9, 2 – zastávka Padělky IX a autobusů č. 33, 38 – zastávka Podvesná VI.

Školský obvod

2. května (pouze č. p. 1506 a 2728), Beckovská, Burešov (mimo dům č. p. 4884), Dr. Kolaříka, Havlíčkovo nábřeží, Horní Vršava IV–VIII, Jižní Vršava, Mezilesí, Nivy I-IV, Partyzánská, Plesníkova, Pod Nivami (v úseku od křižovatky s ulicí Zátiší východním směrem), Severní Vršava, Sokolská (severní strana v úseku od křižovatky s ulicemi Fügnerovo nábřeží a Tyršovo nábřeží po křižovatku s ulicí Partyzánská, a dále jižní strana pouze domy č. p. 3911-3914 a 3921-3924), Střední Vršava, Ševcovská, Štákovy Paseky, Voženílkova, Vršava, Vršava I–III, Vršavská, Vršek, Zálešná I-XII, Zelinova, Žlebová.