Detail školy

Základní škola Zlín, Komenského 78, příspěvková organizace

Škola je zařazena do sítě Tvořivých škol. Umístění školního areálu rodinného typu v blízkosti lesa a hradu umožňuje zařazování vyučovacích hodin ve zdravém životním prostředí. Učitelé školy sledují současné výchovné a vzdělávací trendy, zaměřují se na kvalitní výuku. Žáci nadaní a zruční uplatňují své schopnosti a dovednosti v různých soutěžích, olympiádách či sportovních přeborech. Absolventi naší školy oceňují výbornou připravenost na přijímací zkoušky i na studium na střední škole. Dětem se specifickými poruchami učení a jinými znevýhodněními se věnují vyškolení pedagogové, speciální pedagogové a logoped. Učebny školy jsou vybaveny digitálními výukovými pomůckami, interaktivními tabulemi a internetem. Od 1. ročníku je zařazena výuka anglického jazyka. Škola se zapojuje do charitativních akcí. Pro výtvarně nadané děti slouží keramický ateliér, výtvarné dovednosti jsou doplňovány výukou v ZUŠ v Malenovicích, kam je zajištěn doprovod mladších dětí. Po skončení výuky mohou žáci navštěvovat klubovnu a školní knihovnu. Tradičně jsou nabízeny zájmové kroužky, které využívají tělocvičnu a nově i moderní hřiště včetně herních prvků pro nejmenší děti. Pestrou nabídku kroužků poskytuje v prostorách školy také DDM Astra. Školní družina je v provozu od 6:00 do 16:30. Stravování ve školní jídelně odpovídá nejvyšším nárokům zdravé výživy (včetně bezlepkové diety), strávníci mají možnost výběru ze dvou jídel několikrát týdně.

Kontakt

Adresa: Komenského 78, 763 02 Zlín - Malenovice

E-mail: skola@skolamalenovice.cz

Telefon: 577 102 187

Web: www.skolamalenovice.cz

Ředitel/ka

Mgr. Petr Janečka

Školské obvody

k. ú. Salaš, Bezručova, Brigádnická, Červnová, Havlíčkova, Chmelník, I. Veselkové, Jar. Staši, Jarolímkovo náměstí, k. ú. Lhotka (včetně místní části Chlum), Kamenec, Karlov, K Cihelně, Komenského, Kučovaniny, Masarykova, Nová, Nové náměstí, Palackého, Pionýrů, Pod Hradem I, Pod Hradem II, Polní II, Potěhníkova, Průmyslová, Skalní, Slatiny, Světlov, Šrámkova, Švermova, Tečovská, třída 3. května (v úseku od křižovatky s ulicí Zahradní po hranici k. ú. Louky), U Riviery, V Olší, Zahradní čtvrť, Žleby.