Základní škola Zlín, Komenského 78, příspěvková organizace

E-mail školyskola@skolamalenovice.cz
Webová stránkawww.skolamalenovice.cz
Telefon+420 577 102 187
AdresaKomenského 78, 763 02 Zlín - Malenovice
Ředitel/kaMgr. Petr Janečka
Informace

Škola je zařazena do sítě Tvořivých škol. Umístění školního areálu rodinného typu v blízkosti lesa a hradu umožňuje zařazování vyučovacích hodin ve zdravém životním prostředí. Učitelé školy sledují současné výchovné a vzdělávací trendy, zaměřují se na kvalitní výuku. Žáci nadaní a zruční uplatňují své schopnosti a dovednosti v různých soutěžích, olympiádách či sportovních přeborech. Absolventi naší školy oceňují výbornou připravenost na přijímací zkoušky i na studium na střední škole. Dětem se specifickými poruchami učení a jinými znevýhodněními se věnují vyškolení pedagogové, speciální pedagogové a logoped. Učebny školy jsou vybaveny digitálními výukovými pomůckami, interaktivními tabulemi a internetem. Od 1. ročníku je zařazena výuka anglického jazyka. Škola se zapojuje do charitativních akcí. Pro výtvarně nadané děti slouží keramický ateliér, výtvarné dovednosti jsou doplňovány výukou v ZUŠ v Malenovicích, kam je zajištěn doprovod mladších dětí. Po skončení výuky mohou žáci navštěvovat klubovnu a školní knihovnu. Tradičně jsou nabízeny zájmové kroužky, které využívají tělocvičnu a nově i moderní hřiště včetně herních prvků pro nejmenší děti. Pestrou nabídku kroužků poskytuje v prostorách školy také DDM Astra. Školní družina je v provozu od 6:00 do 16:30. Stravování ve školní jídelně odpovídá nejvyšším nárokům zdravé výživy (včetně bezlepkové diety), strávníci mají možnost výběru ze dvou jídel několikrát týdně.

Školský obvod

k. ú. Salaš, Bezručova, Brigádnická, Červnová, Dlouhé díly, Hasičská, Havlíčkova, Hlubočina, Hřbitovní, Chaloupky, Chlumská, Chmelník, I. Veselkové, Jar. Staši, Jarolímkovo náměstí, k. ú. Lhotka (včetně místní části Chlum), K Luhám, Kamenec, Karlov, K Cihelně, Komenského, Kučovaniny, Masarykova, Náves Louky, Nová, Nové náměstí, Palackého, Pionýrů, Pod Hradem I, Pod Hradem II, Pod Šternberkem, Pod Vinohrady, Polní II, Potěhníkova, Révová, Růžová, Skalní, Slatiny, Světlov, Šrámkova, Šternberská, Švermova, třída 3. května (v úseku od křižovatky s ulicí Zahradní po hranici k. ú. Louky), U Dráhy, U Dřevnice, U Riviery, V Olší, Zábrančí I-II, Zadní luhy, Záhumení I–V, Zahradní čtvrť, Záluští, Žleby.