Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně, Česká 4787

E-mail školyczs@czszlin.cz
Webová stránkawww.czszlin.cz
Telefon577 011 686
AdresaČeská 4787, 760 05 Zlín
Ředitel/kaMgr. Michaela Černošková
Informace

Vítejte na stránce Církevní základní školy a mateřské školy ve Zlíně. Církevní základní škola ve Zlíně působí ve městě od roku 1994. V září 2011 se její součástí stala Církevní mateřská škola. Díky této skutečnosti mohou děti z CMŠ plynule navázat v rámci jedné budovy na základní vzdělávání v CZŠ. Škola nabízí žákům vzdělávání podle ŠVP „Škola na cestu životem“. Žáci i pedagogové jsou motivováni žít a rozvíjet křesťanskou víru. Společně prožíváme liturgický rok v důstojné atmosféře, která přísluší danému období. Součástí učebního plánu je mj. také hodina náboženské výchovy týdně a školní mše svaté. Pastoračně se školou spolupracují obě zlínské farnosti: otcové Salesiáni z Jižních Svahů a také otcové z farnosti svatých Filipa a Jakuba. Menší počet žáků v nižších ročnících na I. stupni dává prostor pedagogům, aby se žákům mohli věnovat více individuálně. Škola se snaží vytvářet dobré podmínky též pro inkluzivní vzdělávání. Na druhé straně vzděláváme ve škole též mimořádně nadané žáky, za něž hovoří vynikající výsledky ve SCIO testech. Těší nás, že žáci z naší školy jsou úspěšní při přijímacích zkouškách na střední školy. Od ledna 2017 ve škole pracuje školní psycholog, který úzce spolupracuje s výchovným poradcem a vyučujícími. Z technického zázemí lze dále zmínit, že žáci se stravují ve školní jídelně a využívají též možnosti objednávání školních svačin. Po vyučování mohou žáci navštěvovat školní družinu a školní klub a v jejich rámci oblíbené kroužky.

Těšíme se na Vás!