Detail školy

Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně, Česká 4787

Vítejte na stránce Církevní základní školy a mateřské školy ve Zlíně. Církevní základní škola ve Zlíně působí ve městě od roku 1994. V září 2011 se její součástí stala Církevní mateřská škola. Díky této skutečnosti mohou děti z CMŠ plynule navázat v rámci jedné budovy na základní vzdělávání v CZŠ. Škola nabízí žákům vzdělávání podle ŠVP „Škola na cestu životem“. Žáci i pedagogové jsou motivováni žít a rozvíjet křesťanskou víru. Společně prožíváme liturgický rok v důstojné atmosféře, která přísluší danému období. Součástí učebního plánu je mj. také hodina náboženské výchovy týdně a školní mše svaté. Pastoračně se školou spolupracují obě zlínské farnosti. Menší počet žáků v nižších ročnících na I. stupni dává prostor pedagogům, aby se žákům mohli věnovat více individuálně. Škola se snaží vytvářet dobré podmínky též i pro inkluzivní vzdělávání. Žáci z naší školy jsou pravidelně úspěšní při přijímacích zkouškách na střední školy. Od roku 2017 ve škole pracuje školní psycholog, od roku 2019 také speciální pedagog, kteří úzce spolupracují s výchovným poradcem a vyučujícími. Škola prošla v posledním období inovací  v oblasti vybavení a technického zázemí. Žáci mají k dispozici novou počítačovou a jazykovou učebnu vybavenou nejmodernějšími technologiemi i zrevitalizovanou cvičnou kuchyni. Žáci se stravují ve školní jídelně a využívají též možnosti objednávání školních svačin. Po vyučování mohou žáci navštěvovat školní družinu a školní klub a v jejich rámci oblíbené kroužky. Škola také úzce spolupracuje se ZUŠ Morava, která má v naší škole zázemí a kterou žáci hojně využívají.

Těšíme se na Vás!

Kontakt

Adresa: Česká 4787, 760 05 Zlín

E-mail: czs@czszlin.cz

Telefon: 577 011 686

ID datové schránky: ptdhu26

Web: www.czszlin.cz

Ředitel/ka

Mgr. Michaela Černošková