Detail školy

Základní škola Zlín, Kvítková 4338, příspěvková organizace

 

ZŠ Kvítková Zlín - Den (po)otevřených dveří (video)

ZŠ Kvítková Zlín - informace k zápisu do 1. tříd na webu školy

 

Základní škola Zlín, Kvítková 4338, příspěvková organizace se nachází v centru města a dlouhodobě se specializuje na výuku cizích jazyků.

Anglický jazyk

 • na 1. stupni

  • v 1. - 2. ročníku v dotaci 2 hodiny týdně
  • v 3. - 5. ročníku v dotaci 3 hodiny týdně
  • v 1. - 5. ročníku probíhá výuka výtvarné výchovy v anglickém jazyce a ve většině předmětů je využívána metoda CLIL
 • na 2. stupni

  • v 6. - 9. ročníku v dotaci 4 hodiny týdně

 

Druhý cizí jazyk

(francouzský, německý nebo španělský)

 • si žáci volí od 5. ročníku
 • v 5. ročníku v dotaci 3 hodiny týdně
 • v 6. - 7. ročníku v dotaci 4 hodiny týdně
 • v 8. - 9. ročníku v dotaci 3 hodiny týdně, které je možné doplnit volitelným předmětem Konverzace v druhém cizím jazyce v dotaci 1 hodina týdně
 • pro žáky, kteří si zvolí jako druhý cizí jazyk německý jazyk, probíhá výuka výtvarné výchovy v němčině

 

Třetí cizí jazyk

(francouzský, německý nebo španělský)

 • je nabízen jako volitelný od 8. ročníku v dotaci 1 hodina týdně

 

Další možnosti využití jazykových dovedností žáků

 • jazykové vyučování je doplněno jazykovými kroužky
 • žáci 6. – 9. ročníku mají možnost navštěvovat anglický klub vedený rodilým mluvčím
 • podle úrovně svých znalostí se mohou připravovat a účastnit mezinárodních jazykových zkoušek
  • Cambridge (jazyk anglický)
  • Fit in Deutsch (jazyk německý)
  • Delf A1, A2 (jazyk francouzský)
  • DELE (jazyk španělský)
 • škola organizuje poznávací zájezdy do Velké Británie, Rakouska, Francie, Německa nebo Španělska a výměnné pobyty

 

Další informace o škole

 • škola dbá na všestranný rozvoj osobnosti žáků
 • organizuje sportovně zaměřené aktivity
  • v 6. ročníku žáci absolvují adaptačně turistický kurz
  • v 7. ročníku lyžařský kurz
  • v 8. ročníku cyklistický kurz
  • v 9. ročníku vodácký kurz
 • o kvalitě školy vypovídá úspěšnost absolventů při přijímacím řízení na střední školy
 • součástí školy je
  • školní družina
   • určena žákům 1. – 5. ročníku
   • provoz školní družiny je od 6:30 do 17:00, v pátek do 16:30 hodin
   • v rámci školní družiny nabízíme řadu zájmových kroužků
  • školní jídelna
   • dbá na kvalitu stravování
   • nabízí zdravou výživu (včetně bezlepkové diety)
   • strávníci si mohou několikrát týdně vybrat ze dvou jídel

Kontakt

Adresa: Kvítková 4338, 760 01 Zlín

E-mail: zskvitkova@zskvitkova.cz

Telefon: 577 213 405

Web: www.zskvitkova.cz

Ředitel/ka

Mgr. Jaroslava Müllerová, Ph.D.

Školské obvody

Kvítková