Základní škola Zlín, Dřevnická 1790, příspěvková organizace

E-mail školyzsdrevnicka@zsdrevnicka.cz
Webová stránkawww.zsdrevnicka.cz
Telefon+420 577 210 204
AdresaDřevnická 1790, 760 01 Zlín
Ředitel/kaMgr. Pavel Dvořák
Informace

Základní škola Zlín, Dřevnická 1790, 760 01 Zlín (tel.: +420 577 210 204)         e-mail: zsdrevnicka@zsdrevnicka.cz, web: www.zsdrevnicka.cz

Kromě hlavní náplně – tedy poskytování základů všeobecného vzdělání a utváření klíčových kompetencí – poskytujeme žákům zdravé, bezpečné a příjemné prostředí, výuku anglického jazyka již od první třídy, rozšířenou výuku matematiky, anglického a českého jazyka na druhém stupni v rámci volitelných předmětů, řadu zájmových kroužků, přizpůsobené vzdělávací podmínky pro žáky nadané i zdravotně nebo sociálně znevýhodněné, kvalitní kariérové poradenství, začlenění environmentální výchovy do výuky, systematickou primární prevenci sociálně patologických jevů, pestrou nabídku výchovně vzdělávacích akcí (lyžařský kurz, školu v přírodě, zahraniční zájezdy, exkurze, besedy, divadlo, koncerty atd.). Ve škole působí školní psycholog a školní speciální pedagog poskytující kvalitní metodický servis žákům i rodičům, vyrovnávací a podpůrné služby žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a úzce spolupracují s ostatními poradenskými zařízeními. Škola zajišťuje také logopedickou péči žákům s komunikačními obtížemi a vadou výslovnosti. Žáci z odlehlejších lokalit jsou do školy i ze školy dopravováni školním autobusem. Ve spolupráci s výživovou poradkyní poskytujeme i dietní stravování. Jednou z nesporných výhod školy je její poloha v klidové zóně a komplex venkovních i vnitřních sportovišť. Školní družina je v provozu od 06:00 do 17:00 hodin.

Školský obvod

Anenská, Bařinka, Boněcko I-III, Boněcký rybník, Broučkova, Březová, Bylinná, Cecilka, Červánková, Díly III-V, Dlužkova, Dobromyslová, Dolní dědina, Drahy, Dřevařská, Dřevnická, Dubovina, Duhová, Horní dědina, Horní, Hvězdná, Hvozdenská, Chrástka, Dukelská, Jitrocelová, K Jaroslavicím, Ke Koňáku, Kosov I, Kosov II, Kosov III, Kúsek, k. ú. Klečůvka, Legera, Letecká, Lísková, Lnářská, Lonkova, Losky, M. Knesla, Mařinková, Měsíční, Mezní, Michalova, Na Gruntech, Na Louce, Na Vrcholku, Na Vrše, Nad Pramenem, Náhorní, Návrší, Nebeská, Novinová, Obeciny, Obeciny I—XIX, Ohradní, Pampelišková, Pančava, Pasekářská, Pasíčka, Pekárenská, Peroutkovo nábřeží, Pilotní, Plicníková, Pod Boněckem, Pod Dubovinou, Pod Jurým, Pod Kopcem, Pod Mlýnem, Pod Tvrzí, Podbělová, Podvesná VI-XVII, Pražanka, Prudká, Průkop, Příční (východní strana), Přílucká, Přístav, Ronzovy Paseky, Rovinka, Rozhledy, Řepíková, Sádek, Slínová, Smrková, Spojová, Staromlýnská, Svažitá, Šefranice, Šípková, Štefánikova (v úseku od křižovatky s ulicemi Díly VI a Příční po křižovatku s ulicí K Jaroslavicím), Tesařská, Tínová, Truhlářská, třída Tomáše Bati (severní strana v úseku od křižovatky s ulicí Díly III po křižovatku s ulicí Díly VI), Tvrz, U Gemini, U Lesa, U Potoka, U Tescomy, U Tvrze, Újezdy, Úzká, V Dolině, Ve Svahu I, Ve Svahu II, Větroňová, Věžové domy, Vizovická, Vrbová, Za Kapličkou, Zádědina, Záhoří, Zahrady, Zborovská, Zdúrna, Žabárna, Želechovická.