Kam se dostavit k zápisu (mohu si vybrat školu)?

Published by
Žák plní povinnou školní docházku ve spádové škole, pokud pro něj zákonný zástupce nezvolí jinou než spádovou školu. Která ze základních škol je pro Vaše dítě školou spádovou, to určuje Obecně závazná vyhláška města Zlína o školských obvodech, která je také součástí plakátů o zápisech.

Categorised in:

This post was written by admin